Svineavl

Frem til ca. 1979 var der malkekvæg på gården men Frede Verner Nielsen – Lars’ far, lagde om til svineavl i slutningen af 70’erne. Lars husker endnu, hvor vred han som 10-årig var på sin far da han – omsider – fik at vide, at køerne skulle sælges og der derefter skulle bygges om til grise. Siden har svineproduktionen dog fanget hans interesse og er i dag selve livsnerven i gårdens dagligdag.

I løbet af de sidste 15-20 år har gården gennemgået en kraftig udvikling. Dette hovedsagelig som følge af en strukturudviklingen der går i retning af færre og større enheder med øget produktion og højere effektivitet. Alt sammen i bestræbelsen på at være konkurrencedygtig.

I dag drives gården således med 650 søer hvis produktion af smågrise
andrager ca. 18.000 årligt hvoraf vi selv opfeder hovedparten. Søerne og smågrisene "bor" på Lykkeslund, klimastalden med 7-30 kg's grise ligger på Lødekæret et par km herfra og slagtesvinstalden på Holegården. Karantænestald for indkøbte sopolte ligger ved Krogsbølle.