Gylle

Når man siger svineproduktion må man også sige gylle og den har vi natur ligvis en del af som skal bringes ud på markerne hvert forår og efterår, når planterne har brug for gødningen. Vi ved at dette arbejde kan medføre noget ubehag for dig som nabo til vore udbringningsarealer men vi vil gerne medvirke til at afbøde generne så godt som vi formår.

Ved du således, at du i indeværende sæson har en speciel dag hvor det vil være dig meget ubelejligt at nabolaget er indhyllet i gyllelugt, håber vi du vil tage kontakt i rimelig tid forinden, så vi bedst muligt kan tage hensyn og om muligt planlægge arbejdet i forhold til dette.

Mange faktorer spiller ind på vores markarbejde, også når det gælder gylle kørslen - ikke mindst vejret. Men også maskinskader, punkteringer eller sygdom kan forpurre planlægningen.

Sæsonen starter typisk 1. februar forudsat vejret og føret er til det, og strækker sig til medio maj.Endvidere udbringes gylle om efteråret på marker med vinterraps og græsfrø.

Gylle - og især dens indhold af kvælstof, har de sidst mange år været genstand for mange politiske rævekager, fejlfortolkninger og heksejagt. Således er det gentagende gange påvist, at udvaskningen af kvælstof er langt lavere end de tal som skiftende regeringer og miljøministerier peger på. Men med disse forvanskede tal i hånd gennemføres gang på gang stramninger som medfører udpining af dansk agerjord og forringet kornkvalitet - så vi således idag IKKE kan bruge vores egen hvede til brødmel men alene til dyrefoder pga. for dårlig kvalitet. Men værst af alt er dette en tikkende bombe under landbruget som erhverv og betydelige eksportindtægter står på spil - for ikke at tale om de mange tusinde arbejdspladser som dansk landbrug genererer i indtil flere led bagud.

Vil du vide mere om gylle, gødning og næringsstofferne heri kan du læse mere her